• HOME
  • X-CAB
  • SERVICE
  • PARTNERS
  • OM OSS
  • KONTAKT
logo2 svart

OM OSS

K-Produkter Service AB startades hösten 2003 då Mats Andersson och Peter Andersson (ej släkt) köpte fastigheten i Hovmantorp tillsammans med lager och inventarier av K-Produkter AB som verkat i timmerkransbranschen sedan 1987. K-Produkter AB:s verksamhet bestod främst av tillverkning av kranhytten "K-hytten". K-Produkter AB såldes 1996 av Kjell Ekelund till Partek i Finland som senare blev Kone, men drevs vidare i Hovmantorp och försåg Norden med kranhytter.

Från 2000 drevs företaget av Mats och Peter, fortfarande i finländsk regi. 2003 flyttades dock tillverkningen av kranhytter till Finland och K-Produkter Service AB bildades. Inriktningen var i första hand kran- och hydraulikservice, men efterhand efterfrågades kranhytter i allt större utsträckning och man beslutade att börja skissa på en ny hytt. Så föddes X-Cab 2004 och idag förser man de flesta kranmärken på marknaden med X-Cab.

K-Produkter Service AB har idag 14 anställda och verksamheten består dels av tillverkning och försäljning av kranhytten X-Cab och dels av kran- och hydraulikservice. Ofta säljs hytten tillsammans med ett helt system där vi monterar hytten på kran och bygger upp hydraulik- och elsystem på plats i Hovmantorp men ibland skickas hytten på pall för kranpåbyggnad på annan plats. Efter förvärvet av fastigheten 2003 fram till nu har flera om- och tillbyggnader skett, främst för att möta den ökade efterfrågan på kranservice då stormen "Gudrun" ökade beläggningen kraftigt 2005.