• HOME
  • X-CAB
  • SERVICE
  • PARTNERS
  • OM OSS
  • KONTAKT
logo2 svart

EN SPECIELL OCH BEKVÄM ARBETSPLATS

K-Produkter Service tillverkar och säljer kranhytten X-Cab och utför kran- och hydraulikservice.

Hytten kommer tillsammans med ett helt system där vi monterar hytten på kran och bygger upp hydraulik- och elsystem på plats i Hovmantorp men vi skickar även hytten på pall för kranpåbyggnad på annan plats.

xcab vit
xcab vit

EN SPECIELL OCH BEKVÄM ARBETSPLATS

K-Produkter Service tillverkar och säljer kranhytten X-Cab och utför kran- och hydraulikservice.

Hytten kommer tillsammans med ett helt system där vi monterar hytten på kran och bygger upp hydraulik- och elsystem på plats i Hovmantorp men vi skickar även hytten på pall för kranpåbyggnad på annan plats.

ALL VÅR Erfarenhet
HAR RESULTERAT
I X-CAB

Erfarenheten av kranhytter är stor på företaget då man arbetat med "K-hytten" sedan 1987 och under årens lopp byggt upp en kunskap om för- och nackdelar med olika lösningar. Efter bildandet av K-Produkter Service AB 2003 märktes en ökande efterfrågan på kranhytter och man började skissa på en ny hytt. All erfarenhet sedan arbetet med "K-hytten" lades in i arbetet. Tidigare problem löstes och användarvänligheten ägnades mer tid, och så småningom stod X-Cab redo för lansering.

LÄS MER

VI HJÄLPER DIG HELA VÄGEN

Vi har en väl utbyggd serviceverksamhet med reservdelslager för Loglift, Jonsered och Epsilon. Kunskap om kranar och hydraulik har under årens lopp byggts upp och vi löser de flesta problem som kan tänkas uppkomma.

LÄS MER

Quote Cirecle 2

Här får jag den
bästa servicen