CE-certifikatet klart

26

2011-05-18

Efter en tids arbete är nu vår hytt X-Cab 2.0 CE-märkt.