Besiktning kranhytter

2012-04-25

Eftersom de nya EU-reglerna sedan 2006 kräver årlig besiktning av personlyftar över 0,5 m så måste nu kranhytterna också besiktigas. Inspecta utför detta uppdrag och eftersom de gärna tar flera hytter åt gången så inbjuder vi på K-Produkter Service AB till en eller två dagar där Inspecta kan komma och besiktiga flera hytter åt gången. På så sätt kan man kapa utkörningskostnaden som annars skulle tillkomma vid varje enskild besktning. Vi planerar för en eller två heldagar i Juni till att börja med, beroende på intresset. Hör av Er till oss så snart som möjligt så vi kan planera och boka Inspecta.